Bel ons nu voor direct advies!

020-4713718
Home - Particulier - Personen- en Familierecht - Erfrecht

Erfrecht

Wanneer in uw familie iemand komt te overlijden kan het zijn dat u te maken krijgt met erfrecht. Wanneer bijvoorbeeld een van uw ouders, een van uw grootouders of een oom of tante overlijdt en de overledene bezit vermogen, kan het zijn dat u recht hebt op dit vermogen of een deel ervan. In de meeste gevallen worden dit soort erfrechtkwesties onderling tussen de erfgenamen geregeld. Daar komt dan geen advocaat aan te pas.

Soms lukt dat echter niet en is het nodig dat iemand u terzijde staat om te zorgen dat u dat deel van de erfenis krijgt waar u recht op hebt. Zo zien we soms dat door een ruzie in de familie ouders hun kind geheel proberen te onterven. Dat onterven kan in Nederland eigenlijk niet geheel want kinderen hebben recht op de zogenoemde legitieme portie. Dat betekent dat u, wanneer één van uw ouders overlijdt, sowieso recht hebt op een wettelijk vastgesteld deel.

Zo zijn er nog veel meer geschillen denkbaar die kunnen ontstaan naar aanleiding van een erfenis. Wij onderhandelen voor u over erfenissen, en wordt er geen onderlinge regeling getroffen, kunnen wij voor u ook een procedure opstarten om voor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt.


INTERNATIONAL CLIENTS:

At Van der Kooij Besters Advocaten we also work for international clients. We are happy to provide you with the best legal assistance possible. Please go to our international page for more information.


Voor vragen kunt u terecht bij de volgende advocaten:

titus_bouman
Titus BoumanAdvocaatTel. 020-209 00 13
brenda_vos
Brenda VosAdvocaatTel. 020-209 00 16
Charlotte HoubenAdvocaatTel. 020-209 00 12
jan_paul_van_der_kooij
Jan Paul van der KooijAdvocaat / PartnerTel. 020-471 37 18