Pas op bij het toetreden tot een VOF

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een interssant arrest gewezen, te vinden onder nummer: ECLI:NL:HR:2015:588. Bent u van plan toe te treden tot een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV), let dan goed op.

De Hoge Raad laat zich in dit arrest voor het eerst uit over de vraag of een toetredend beherend vennoot in een commanditaire vennootschap (CV) of in een vennootschap onder firma (VOF), aansprakelijk is voor schulden die vóór zijn toetreding zijn ontstaan. De Hoge Raad beantwoord deze vraag bevestigend.

In het arrest wordt aangegeven dat een toetredend vennoot zelf maar moet onderzoeken of er schulden zijn en bovendien kan de toetredend vennoot garanties bedingen van dde overige vennoten.

Voordat u toetreedt tot een CV of VOF is het dus van groot belang dat u zorgvuldig onderzoek doet naar de vermogenspositie van de vennootschap en dat u eventuele garanties bedingt van de overige vennoten.

Wij kunnen u hierin bijstaan en begeleiden. tevens kunnen wij een overeenkomst opstellen tussen u en uw overige vennoten, zodat alle afspraken en garanties goed zijn vastgelegd.

Indien u vragen heeft of advies wenst verneem ik dat graag.

mr. Vincent Besters

vincent@vanderkooijbestersadvocaten.nl

020-4713718

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *