Het kopen of verkopen van een onderneming

Het kopen of verkopen van een onderneming

Bij het kopen of verkopen van een onderneming komt een heleboel kijken. Wat is een redelijke prijs? Wat zijn de risico’s? Welke vorm is het meest geschikt? Bij Van der Kooij Besters Advocaten adviseren wij u hier graag over.

Zo kunnen wij u adviseren over de voor u beste vorm van bedrijfsoverdracht. Wordt het een aandelentransactie of kiest u toch voor een activa-passiva transactie? Wij kunnen u adviseren over de voor en nadelen en zetten alles voor u op een rijtje zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen.

Onderhandelingen

Natuurlijk moet er ook onderhandeld worden over de voorwaarden waaronder koop of verkoop van een onderneming plaats kan vinden. Koopprijs is natuurlijk iets wat meteen opkomt. Daarnaast is van belang welke garanties u een koper wel en niet wil bieden. Ook daarover adviseren wij u graag.

Due Diligence

Bent u koper van een onderneming? Dan moet u goed onderzoek doen naar wat u eigenlijk koopt. Welke risico’s zijn er aan een koop verbonden? Een dergelijk onderzoek noemen we een Due Diligence onderzoek.  Zo’n onderzoek is als koper van een onderneming enorm belangrijk om inzicht te verkrijgen in de verplichtingen van de onderneming die u koopt.  Ook eventuele aansprakelijkheidsrisico’s komen dan aan de orde. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek helpen u als ondernemer om te bepalen of u de betreffende onderneming nog wil kopen of niet. Tevens kunnen mogelijke risico’s die aan het licht komen na een Due Diligence onderzoek, aanleiding geven om bepaalde garanties te bedingen, bepaalde vrijwaringen te bedingen of bijvoorbeeld een lagere koopprijs  uit te onderhandelen.

Koopcontract

Als u de onderneming uiteindelijk gaat kopen is een duidelijke en waterdichte koopovereenkomst van groot belang. Uit die overeenkomst moeten alle rechten, verplichtingen en garanties voldoende duidelijk blijken. Wij kunnen een dergelijke koopovereenkomst voor u opstellen zodat uw rechten gewaarborgd zijn en uw verplichtingen helder en duidelijk zwart op wit vastgelegd zijn.

Geschillen

Als er na het ondertekenen van het koopcontract tussen partijen onenigheid ontstaat over een koop of verkooptransactie dan is het van belang dat deze geschillen spoedig worden opgelost. Lukt het niet om geschillen op te lossen en wordt u als koper of verkoper aansprakelijk gesteld of wil u juist een kopende of verkopende partij aansprakelijk stellen, bel ons dan direct voor bijstand. Wij zorgen voor een optimaal resultaat en een hopelijk snelle oplossing van het gerezen geschil.

Neem contact met ons op!

Heeft u als ondernemer andersoortige vragen of behoefte om even te sparren over uw unieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

U kunt uw vraag stellen via het ‘Gratis juridisch advies’-formulier en u krijgt gedurende de hele week gegarandeerd binnen 48 uur antwoord. U kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen via telefoonnummer 020-4713718 of direct mailen via info@vanderkooijbestersadvocaten.nl. Indien nodig plannen we dan een afspraak in.

Iedere woensdag van 16:00 uur tot 18:00 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur voor alle ondernemers en particulieren met een juridisch probleem. Je bent van harte welkom en onze advocaten nemen ruim de tijd om jou van juridisch advies te voorzien.

  • Vincent Besters

    Vincent Besters

  • Jan Paul van der Kooij

    Jan Paul van der Kooij

  • Lisanne Koot

    Lisanne Koot