Het aangaan van overeenkomsten

Het aangaan van overeenkomsten

Een overeenkomst is eigenlijk niets meer dan een afspraak. Een afspraak over wat je gaat doen. Dat kan bijvoorbeeld een koopovereenkomst zijn maar ook een huurovereenkomst, een geldleenovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Steeds is het onderwerp van de overeenkomst anders.

Het verdient de voorkeur om overeenkomsten schriftelijk aan te gaan. Dan staat immers zwart op wit wat partijen willen en wat de verplichtingen zijn van eenieder. Wij kunnen voor u overeenkomsten opstellen zodat u weet dat alles goed op papier is vastgelegd. Toch is het veelal niet verplicht om een overeenkomst schriftelijk aan te gaan. In beginsel is een overeenkomst vormvrij.

Vaak ontstaan geschillen over de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld geschillen over de kwaliteit van het geleverde werk, de kwaliteit van het geleverde product, de kwaliteit van de geleverde dienst of bijvoorbeeld een geschil over de betaling van het afgesproken bedrag of de terugbetaling van een geldlening.

Wij bij van der Kooij Besters Advocaten kunnen jou helpen om te zorgen dat jouw wederpartij zijn of haar verplichtingen die uit een overeenkomst voortvloeien, ook nakomt. Indien nodig doen wij dat via de rechter.

Afspraak is afspraak vinden wij bij Van der Kooij Besters Advocaten.

Iedere woensdag van 16:00 uur tot 18:00 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur voor alle ondernemers en particulieren met een juridisch probleem. Je bent van harte welkom en onze advocaten nemen ruim de tijd om jou van juridisch advies te voorzien.

Als je een ondernemer bent met een juridische vraag, stel hem dan via het ‘Gratis juridisch advies’-formulier en je krijgt gedurende de hele week gegarandeerd binnen 48 uur antwoord. Je kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen via telefoonnummer 020-4713718 of direct mailen via info@vanderkooijbestersadvocaten.nl. Indien nodig plannen we dan een afspraak in.

Voor alle vragen over ondernemingsrecht kunt u terecht bij de volgende advocaten:

  • Vincent Besters

    Vincent Besters

  • Jan Paul van der Kooij

    Jan Paul van der Kooij

  • Lisanne Koot

    Lisanne Koot