De uitstootprocedure

De uitstootprocedure

Soms kan het zo zijn dat u als meerderheids- of minderheidsaandeelhouder vindt dat u door de overige aandeelhouders in uw belangen als aandeelhouder wordt geschaad. Het is voor een aandeelhouder vaak moeilijk te verkroppen dat andere aandeelhouders beslissingen nemen waar u het niet mee eens bent en waarvan u meent dat die beslissingen ook niet in uw belang zijn.

Gelukkig hoeft u in dergelijke gevallen niet lijdzaam toe te zien hoe uw medeaandeelhouders uw belangen schaden. U kunt daartegen optreden onder andere via een zogenoemde uitstootprocedure.

Bent u meerderheidsaandeelhouder en meent u dat u in uw belangen wordt geschaad door een minderheidsaandeelhouder, dan kan u de rechter verzoeken om de aandelen van die minderheidsaandeelhouder te mogen kopen. Als het waren stoten we de minderheidsaandeelhouder dan uit.  Indien de rechter van mening is dat de belangen van de meerderheidsaandeelhouder inderdaad worden geschaad kan zo’n vordering worden toegewezen. De rechter zal in dat geval een deskundige aanstellen, vaak een registeraccountant, om de waarde van de aandelen van de minderheidsaandeelhouder vast te stellen en te bepalen dat u de aandelen tegen een dergelijk bedrag dient te kopen. Ook als de minderheidsaandeelhouder helemaal zijn aandelen niet aan u wenst te verkopen, kan hij op deze manier alsnog gedwongen worden om zijn aandelen aan u te verkopen.

Andersom kan ook een vordering worden ingesteld. Bent u van mening dat uw belangen als aandeelhouder door de overige aandeelhouders worden geschaad en wil u geen aandeelhouder meer zijn, dan kunt u de rechter vragen om te bepalen dat de andere aandeelhouder uw aandelen moet kopen. Acht de rechter een dergelijke vordering toewijsbaar, dan zal de rechter wederom een deskundige aanstellen, vaak een registeraccountant, om de waarde van uw aandelen vast te stellen en te bepalen dat de andere aandeelhouder uw aandelen tegen een dergelijk bedrag moet kopen. Ook als de andere aandeelhouder uw aandelen helemaal niet wil kopen, kan hij op deze manier alsnog gedwongen worden om uw aandelen te kopen tegen een door de rechter vast te stellen prijs.

Neem contact met ons op!

Heeft u als ondernemer andersoortige vragen of behoefte om even te sparren over uw unieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

U kunt uw vraag stellen via het ‘Gratis juridisch advies’-formulier en u krijgt gedurende de hele week gegarandeerd binnen 48 uur antwoord. U kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen via telefoonnummer 020-4713718 of direct mailen via info@vanderkooijbestersadvocaten.nl. Indien nodig plannen we dan een afspraak in.

Iedere woensdag van 16:00 uur tot 18:00 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur voor alle ondernemers en particulieren met een juridisch probleem. Je bent van harte welkom en onze advocaten nemen ruim de tijd om jou van juridisch advies te voorzien.

  • Vincent Besters

    Vincent Besters

  • Jan Paul van der Kooij

    Jan Paul van der Kooij

  • Lisanne Koot

    Lisanne Koot