Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

In het Nederlandse recht kennen we verschillende ondernemingsvormen waar vanuit u uw onderneming  kunt voeren. We kennen de V.O.F, de eenmanszaak maar natuurlijk ook de rechtsvormen B.V. en N.V. Een B.V. en een N.V. kennen rechtspersoonlijkheid, hebben een afgescheiden vermogen en kunnen zelfstandig overeenkomsten aangaan.  De B.V. en de N.V. beschermen natuurlijke personen die achter de B.V. of N.V. zitten en feitelijk de B.V. of N.V. besturen. Schuldeisers kunnen in beginsel enkel aankloppen bij de rechtspersoon en niet bij de natuurlijk personen achter die rechtspersoon. De privé aansprakelijkheid van bestuurders en directieleden is dan ook in beginsel uitgesloten en daarmee is ook het privé vermogen van bestuurders en directieleden beschermd. Daarop zijn echter uitzonderingen.

Onder bepaalde omstandigheden kan een statutair bestuurder of feitelijk bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade die door de vennootschap en/of door derden is geleden. Als bestuurder van een onderneming moet u altijd de belangen van de vennootschap in het oog houden en dient u zich houden aan bepaalde regels en verplichtingen om niet geconfronteerd te worden met aansprakelijkheidsclaims.

Wij informeren en adviseren u over de mogelijke risico’s. Bent u aansprakelijk gesteld als bestuurder dan kunnen wij namens u verweer voeren. Indien u een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wenst te stellen, kunnen wij u ook adviseren over de haalbaarheid van een dergelijke claim.

Neem contact met ons op!

Heeft u als ondernemer andersoortige vragen of behoefte om even te sparren over uw unieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

U kunt uw vraag stellen via het ‘Gratis juridisch advies’-formulier en u krijgt gedurende de hele week gegarandeerd binnen 48 uur antwoord. U kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen via telefoonnummer 020-4713718 of direct mailen via info@vanderkooijbestersadvocaten.nl. Indien nodig plannen we dan een afspraak in.

Iedere woensdag van 16:00 uur tot 18:00 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur voor alle ondernemers en particulieren met een juridisch probleem. Je bent van harte welkom en onze advocaten nemen ruim de tijd om jou van juridisch advies te voorzien.

  • Vincent Besters

    Vincent Besters

  • Jan Paul van der Kooij

    Jan Paul van der Kooij

  • Lisanne Koot

    Lisanne Koot