advocaat amsterdam Roy van Wolferen Advocaat 06-59931259 roy@vdkb-advocaten.nl
Rechtsgebieden
  • Arbeidsrecht
  • Contractenrecht
  • Faillissementsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Privacyrecht
  • Procesrecht

Roy van Wolferen is een doortastende en enthousiaste advocaat. In 2012 studeerde hij af en werd hij beëdigd.

Voorheen lag zijn focus op het arbeidsrecht en insolventierecht. Hij werd door de rechtbank in diverse faillissementen benoemd tot curator. Daarnaast adviseerde Roy ondernemers in zwaar weer om weer een gezond ondernemingsklimaat te realiseren. Roy is zich vervolgens gaan toeleggen op het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en contractenrecht.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten behandelt Roy dan ook voornamelijk zaken op het gebied van arbeidsrecht, verbintenissenrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht. Hij houdt zich dagelijks bezig met het adviseren van het MKB over allerhande zaken en zal altijd proberen om eventuele geschillen in de kiem te smoren. Lukt dat niet, dan gaat hij een procedure niet uit de weg.

Roy beschikt over een ruime proceservaring en weet als geen ander op welke manier een procedure moet worden ingestoken om tot het gewenste resultaat te komen.

Kenmerkend voor Roy: betrokken en creatief met een praktische no nonsense instelling.

Roy is lid van de Vereniging voor Jonge Arbeidsrechtadvocaten (VJAA).

Blog artikelen

09-12-2020

Forumkeuze in algemene voorwaarden

Het is voor contractspartijen altijd goed om heldere afspraken te maken over wat te doen bij geschillen. Dat kan bijvoorbeeld in algemene voorwaarden. Niet zelden staat er in algemene voorwaarden een forumkeuzebeding. Maar wat is een forumkeuze en waartoe dient het? Nadat deze vragen zijn beantwoord, zal een uitspraak van het Hof van Justitie worden […]

03-12-2020

De vaststellingsovereenkomst in arbeidsrelaties

Vaststellingsovereenkomsten worden regelmatig gebruikt om afspraken te maken om een geschil te voorkomen, of als oplossing voor een geschil. Bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Partijen hoeven dan niet naar de rechter of het UWV. Dat wordt ook wel “beëindiging/ontslag met wederzijds goedvinden” genoemd. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kent veel voordelen. Procederen kan soms […]

27-11-2020

Wat gebeurt er met de lease-auto (van de zaak) als de werknemer vertrekt?

Een auto van de zaak is een geliefde secundaire arbeidsvoorwaarde. Niet in alle gevallen wordt er goed nagedacht wat er met de leaseauto moet gebeuren, bij vertrek van de werknemer. Op 8 november 2017 liet de kantonrechter zich uit over de vraag voor wiens rekening de leaseauto kwam bij het einde van het dienstverband. Wat […]

17-11-2020

Arbeidsvoorwaarden: niet zwart op wit, toch een recht?

Het gebeurt vaak genoeg. Afspraken die met elkaar worden gemaakt, worden niet (netjes) op papier gezet. Ook gebeurt het geregeld dat partijen op een bepaalde manier met elkaar omgaan en gedrag accepteren, zonder dat hierover concreet wordt gesproken. Zo ook in de verhouding werknemer – werkgever. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een bonus, zonder […]

Concurrentiebeding / relatiebeding in een overeenkomst van opdracht; kan dat zomaar?

Het bij elkaar brengen  van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is booming. Naast bemiddeling van werknemers via bijvoorbeeld een uitzendbureau, zien we tegenwoordig steeds vaker dat ondernemingen zich ook richten op bemiddeling van ZZP-ers. De onderneming die zicht richt op bemiddeling van ZZP-ers sluit dan een overeenkomst van opdracht (hierna: “de overeenkomst”) met de […]