Nicole Reijnen Advocaat 020-2090026 nicole@vanderkooijbestersadvocaten.nl
Rechtsgebieden
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Contractenrecht
  • Familierecht
  • Procesrecht
  • Vastgoed, Huur, Appartement, VVE

Mr. Nicole Reijnen is advocaat bij Van der Kooij Besters Advocaten. Nicole is in 2018 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (master privaatrecht) en heeft sindsdien bij diverse grote en kleine advocatenkantoren gewerkt en ervaring opgedaan.

Nicole houdt zich bezig met het Personen- en Familierecht, Contractenrecht en het Vastgoedrecht. Cliënten van Nicole kunnen rekenen op een kordate, doeltreffende, snelle en deskundige behandeling van hun zaak.

Blog artikelen

14-11-2022

U GAAT MET UW KIND OP VAKANTIE EN NEEMT MEE? TOESTEMMING VAN DE ANDERE GEZAGHEBBENDE OUDER

Als u met uw minderjarige kind naar het buitenland wilt en uw kind nog een andere gezaghebbende ouder heeft, heeft u toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Als de gezaghebbende ouder geen toestemming geeft, dan kan de rechter worden verzocht om vervangende toestemming te verlenen. Toestemming Als u met uw ex-partner of een andere […]

31-03-2021

HOORRECHT VAN MINDERJARIGE KINDEREN

In gerechtelijke procedures die betrekking hebben op minderjarige kinderen, zoals procedures ter zake het gezag over hen of de omgang met hen, kunnen de minderjarigen door de rechter worden gehoord. Vooralsnog is de rechter verplicht om kinderen van zestien respectievelijk twaalf jaar of ouder de gelegenheid te bieden om hun mening kenbaar te maken, alvorens […]

15-03-2021

EINDE HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD BIJ WOONRUIMTE

Een huurovereenkomst voor de duur van twee respectievelijk vijf jaar eindigt aan het einde van de bepaalde tijd, mits de verhuurder de huurder tijdig schriftelijke informeert. De verhuurder dient de huurder niet eerder dan drie maanden en uiterlijk een maand voorafgaand aan het verstrijken van de bepaalde tijd, schriftelijk te informeren over de dag waarop […]

14-01-2021

(GEEN) VERDELING VAN EEN SCHENKING BIJ ECHTSCHEIDING

Voor het antwoord op de vraag of een door u of uw ex-partner ontvangen schenking dient te worden verdeeld bij de echtscheiding, is bepalend of (1) u voor of na 1 januari 2018 bent gehuwd, (2) u bent gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en (3) of de schenking heeft plaatsgevonden onder een in- of uitsluitingsclausule.   […]