advocaat amsterdamMv. Charlotte Houben Advocaat 020-209 00 12 charlotte@vanderkooijbestersadvocaten.nl
Rechtsgebieden
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Contractenrecht
  • Familierecht
  • Procesrecht
  • Rijbewijs kwijt

Charlotte Houben is sinds 2015 werkzaam als advocaat bij Van der Kooij Besters Advocaten. Charlotte studeerde Nederlands recht aan Tilburg University, waar zij afstudeerde op het gebied van het personen- en familierecht.

Vanwege haar brede interesse behandelt Charlotte zaken op diverse gebieden, waaronder het familierecht, het strafrecht en het contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

Charlotte heeft veel ervaring met echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, naamswijzigingen, gezagskwesties en andersoortige familierechtelijke zaken. Mocht u tegen vragen oplopen of juridische bijstand nodig hebben in het familierecht, bent u bij haar in goede handen.

Daarnaast is Charlotte gespecialiseerd in de Wegenverkeerswet, waardoor zij u goed terzijde kan staan bij kwesties omtrent uw rijbewijs of procedures bij of tegen het CBR.

Charlotte heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  1. Personen- en Familierecht (Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, Ouderschap en erkenning);
  2. Verbintenissenrecht;

Op grond van deze twee registraties is Charlotte verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Blog artikelen

02-04-2021

Het meegeven van kleding bij een omgangsregeling

In de praktijk ontstaan er vaak discussies over de uitvoering van de omgangsregeling en de hoogte van de te betalen kinderalimentatie, maar ook zijn er veel discussies over de kleding van de kinderen en hoe hier mee om dient te worden gegaan bij de uitvoering van een omgangsregeling. Er is geen wettelijke verplichting waaruit volgt […]

13-11-2020

Vervalt het recht op pensioenverevening na echtscheiding indien niet tijdig melding wordt gemaakt bij de pensioenuitvoerder?

Indien men gaat scheiden, moet er een hoop geregeld worden. Naast de verdeling van de gemeenschap, berekenen van kinder- en/of partneralimentatie dient er ook altijd stil te worden gestaan bij de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Uitgangspunt in de wet is dat de pensioenen conform de Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding verdeeld en verevend worden. […]

21-10-2020

Jaarlijkse indexatie alimentatie

Op grond van de wet, artikel 1:402a BW, dient zowel de partner- als de kinderalimentatie jaarlijks geïndexeerd te worden. De reden waarom de alimentatie jaarlijks geïndexeerd wordt is gelegen in de jaarlijks stijging of daling van de lonen. De wetgever heeft daarom reden gezien om de alimentatie met deze jaarlijkse loonstijgingen of dalingen mee te […]

25-02-2020

Niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie

Indien er partneralimentatie wordt vastgesteld in onderling overleg, kunnen partijen een beding opnemen waarbij zij overeenkomen dat de partneralimentatie in de toekomst niet kan wijzigen, ook niet indien zich een wijziging van omstandigheid (bijvoorbeeld een inkomenswijziging) voordoet. De Hoge Raad heeft zich recent uitgelaten over de vraag of een beding waarin is bepaald dat de […]

08-04-2019

Het ongeldig worden van het rijbewijs na meermaals rijden onder invloed van alcohol

Indien u binnen vijf jaar tweemaal onherroepelijk wordt veroordeeld wegens het rijden onder invloed, waar bij de laatste aanhouding het alcoholgehalte tenminste 570 ug/l bleek te zijn of de blaastest geweigerd is, verliest uw rijbewijs zijn geldigheid voor alle categorieën waarvoor het is afgegeven. Dit gebeurt van rechtswege, hetgeen betekent dat dit automatisch gebeurt en […]