Juridische Blog

Kooij Advocaten Amsterdam

Pas op bij het toetreden tot een VOF

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een interssant arrest gewezen, te vinden onder nummer: ECLI:NL:HR:2015:588. Bent u van plan toe te treden tot een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV), let dan goed op. Lees meer

27-7–8–8–Geen-gedoe

Eerder dit jaar is de nieuwe wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Deze wet houdt een aantal wijzigingen in en sommige van die wijzigingen zijn nadelig voor werkgevers. Middels de 788 regel ondervangt u als werkgever enkele van die nadelige gevolgen van de nieuwe WWZ. Lees meer