Huurrecht voor huurders

Huurrecht voor huurders

Bij Van der Kooij Besters Advocaten doen wij veel zaken op het gebied van huurrecht. Wij staan daarin zowel verhuurders als huurders bij. Verhuurders verhuren hun panden aan huurders. Dat kunnen zowel bedrijfsruimten, kantoorruimten alsmede woonruimte zijn. Huurders hebben verplichtingen, maar ook vergaande rechten; bijvoorbeeld ten aanzien van een huurder van een woonruimte of een winkelruimte.
Huren van een woning

Bent u huurder van een woning? Dan geniet u vergaande wettelijke beschermingen. De wetgever heeft diverse waarborgen in de wet opgenomen ten einde u te beschermen.

Zo kan de verhuurder de huurovereenkomst in beginsel niet naar eigen goeddunken beëindigen. De verhuurder dient de huurovereenkomst op te zeggen met inachtneming van diverse formaliteiten en de in de wet genoemde limitatieve opzeggingsgronden. Mocht sprake zijn van een bepaalde tijd contract, ook dan is opzegging op basis van de wettelijke opzeggingsgronden nodig. Indien de huurder niet (binnen zes weken na opzegging) instemt met de opzegging, is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Niet zelden oordeelt de rechter dat de huurovereenkomst niet is beëindigd, omdat geen sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege verlengd. De rechter beslist of de overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor een door hem vast te stellen bepaalde tijd wordt verlengd.

De huurder heeft ook verplichtingen, zoals (veelal) het betalen van huur. Niet zelden gebeurt het dat de huurder een huurachterstand krijgt. Wat als u een huurachterstand van bijvoorbeeld een maand hebt; kan de verhuurder u dan zomaar uit de woning zetten? Nee, de verhuurder zal naar de rechter moeten en een enkele huurachterstand van een maand zal zijn vordering in beginsel niet toewijsbaar maken.
Huur van een winkelruimte

Als huurder van een winkelruimte geniet u eveneens diverse wettelijke beschermingen; bijvoorbeeld een ontruimingsbescherming. Hebt u bijvoorbeeld een winkelruimte gehuurd voor een periode van vijf jaar? De huurovereenkomst die voor vijf jaar geldt, wordt na het verstrijken daarvan van rechtswege met vijf jaar verlengd. De opzegging tegen het einde van het eerste vijf jaar kan slechts op basis van beperkte wettelijke opzeggingsgronden. Bij een opzegging dient (op straffe van nietigheid) de opzeggingsgronden te worden vermeld. Door opzegging eindigt de huurovereenkomst niet. Een gang naar de rechter is voor de verhuurder noodzakelijk indien u niet binnen zes weken na opzegging akkoord bent met de beëindiging van de huurovereenkomst.
Vrijblijvend contact

Hebt u een probleem met de verhuurder of wilt u weten wat uw rechten zijn; wij staan u graag vrijblijvend te woord. Belt u ons eens vrijblijvend op voor overleg.
Iedere woensdag van 16:00 uur tot 18:00 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur voor alle ondernemers en particulieren met een juridisch probleem. Je bent van harte welkom en onze advocaten nemen ruim de tijd om jou van juridisch advies te voorzien.

Heb je vragen over huurrecht of over wat jouw rechten en verplichtingen zijn?

Stel dan gratis je vraag d.m.v. het ‘Gratis juridisch advies’-formulier en wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op. Je kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen via telefoonnummer 020-4713718 of direct mailen viainfo@vanderkooijbestersadvocaten.nl. Indien nodig plannen we dan een afspraak in.
Voor alle vragen over huurrecht kunt u terecht bij de volgende advocaten:

 • Vincent Besters

  Vincent Besters

 • Nicolette de Bont-Bakker

  Nicolette de Bont-Bakker

 • Lisanne Koot

  Lisanne Koot

 • Lisa Benjamin

  Lisa Benjamin