Partneralimentatie

Partneralimentatie

Wanneer je getrouwd bent geweest kan het zijn dat je recht hebt op partneralimentatie, of dat jouw voormalige partner recht heeft op partneralimentatie. Bij partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte van degene partneralimentatie vraagt en de draagkracht van degene die die partneralimentatie zou moeten betalen.

In principe wordt bij partneralimentatie eerst gekeken naar de behoefte van jou of jouw voormalige partner aan partneralimentatie. Bij het bepalen van de behoefte wordt gekeken naar de welstand waarin partijen geleefd hebben ten tijde van de huwelijkse samenleving. De behoefte van de voormalige partner van iemand met een hoog inkomen is anders (hoger) dan de behoefte van de voormalig partner van iemand met een laag inkomen. Wij kunnen voor jou een behoefteberekening maken of de behoefteberekening van jouw voormalige partner beoordelen. Vervolgens wordt gekeken wat de draagkracht is van jou of van jouw voormalige partner om partneralimentatie betalen. Dit doe je door het maken van een draagkrachtberekening. Bij het berekenen van de draagkracht wordt enerzijds gekeken naar het inkomen van degene die de alimentatie zou moeten betalen, en anderzijds naar de lasten (kosten) die diegene heeft. Wij kunnen zo’n berekening voor jou maken of wanneer jouw voormalige partner jou zo’n berekening heeft toegestuurd, kunnen wij die berekening voor jou beoordelen.

Zocht u naar kinderalimentatie?