De VvE kan verhuur van het appartement beperken

Regelmatig worden appartementen in de verhuur gedaan. Niet zelden realiseert een eigenaar bij verhuur van zijn appartement niet dat er regels van de VvE beperkende invloed kunnen hebben op de verhuurmogelijkheden.

De wet geeft de eigenaar (op basis van artikel 5:120 BW) de bevoegdheid zijn appartement geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven aan een derde. Veelal geven splitsingsreglementen deze bevoegdheid ook aan appartementseigenaren (zie bijvoorbeeld artikel 24 van het Modelreglement 1992 en artikel 35 van het Modelreglement 2006). Wel laat de wet (op basis van artikel 5:120 BW juncto artikel 5:112 lid 4 BW) toe om het gebruik van het Appartement bij splitsingsakte te onderwerpen aan een regeling. De reden dat een eventuele beperking van het gebruik bij splitsingsakte geregeld dient te zijn, is gelegen in het feit dat de splitsingsakte in openbare registers door derden raadpleegbaar zijn.

Een veel voorkomende beperking is dat de eigenaar er zorg voor dient te dragen dat de gebruikers schriftelijk verklaren de regels van de VvE te zullen naleven (zie bijvoorbeeld artikel 24 van het Modelreglement 1992 en artikel 35 van het Modelreglement 2006). Een andere beperking is dat de eigenaar zijn privégedeelte dient te gebruiken overeenkomstig de bestemming die zijn privégedeelte volgens de splitsingsakte heeft (zij bijvoorbeeld artikel 17 van het Modelreglement 1992 en artikel 25 van het Modelreglement 2006). Stel dat een appartement de bestemming woning heeft; in dat geval mag de eigenaar zijn appartement niet aan een derde in gebruik geven voor (bijvoorbeeld) het exploiteren van een cafetaria.

Een eigenaar doet er dus goed aan om de splitsingsakte door te nemen op eventuele beperkingen van verhuur, zeker nu die beperkingen vrij vergaand kunnen zijn. In de rechtspraak heeft zich een situatie voorgedaan waarbij er aan appartementseigenaren bij splitsingsakte werd verboden om een appartementsrecht te verhuren. In 2010 heeft de rechtbank Groningen (ECLI:NL:RBGRO:2010:BM7306) geoordeeld dat een algeheel verbod tot verhuur in de splitsingsakte niet nietig is.

Voor vragen over huur- en appartementsrecht kunt u contact met mij opnemen voor een vrijblijvend advies.

 

Burak Boluk

020-4713718

burak@vanderkooijbestersadvocaten.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *