Pas op bij het toetreden tot een VOF

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een interssant arrest gewezen, te vinden onder nummer: ECLI:NL:HR:2015:588. Bent u van plan toe te treden tot een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV), let dan goed op. Lees meer