Arbeidsrecht voor werkgevers

Arbeidsrecht voor werkgevers

Ontslag en vaststellingsovereenkomst

Wil je als werkgever zonder veel gedoe van een werknemer af? Onze advocaten helpen je graag om gezamenlijk te zoeken naar een goede oplossing voor de situatie.

Er zijn drie manieren waarop de arbeidsovereenkomst met een werknemer kan worden beëindigd. De eerste mogelijkheid is een ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst). De tweede mogelijkheid is de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De derde mogelijkheid is de ontslagroute via het UWV.
Wat kun je doen?

Neem contact op met Van der Kooij Besters Advocaten. Onze specialisten weten precies wat de mogelijkheden zijn en waar jouw kansen liggen. Meer weten? Bel met 020 – 471318 of stuur een e-mail naar info@vdkb-advocaten.nl. Alle vragen worden gegarandeerd binnen een werkdag beantwoord. Als je belt krijg je direct advies op maat.
Wat doen wij?

 • Wij beoordelen samen met jou of het ontslag van de werknemer kans van slagen heeft.
 • Vervolgens bespreken wij samen welke wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst de voorkeur geniet van het bedrijf en bepalen wij de strategie.
 • Als de werknemer weigert mee te werken aan een goede oplossing zullen wij jou begeleiden bij de rechter en het woord voor jou voeren zodat een optimaal resultaat wordt bereikt.

Wat kost dit?

De specialisten van Van der Kooij Besters Advocaten weten precies welke wegen ze moeten bewandelen. Daarmee besparen ze tijd en geld en blijven de kosten zo laag mogelijk. Voordat we aan de slag gaan krijg je natuurlijk te zien wat de exacte kosten zullen zijn.

Reorganisatie

Jij wilt reorganiseren om bedrijfseconomische redenen of om het bedrijf toekomstbestendig te maken, maar je weet niet hoe dit moet worden aangepakt of welke juridische aspecten je in het oog moet houden? Onze advocaten helpen je graag om gezamenlijk te zoeken naar een goede oplossing voor de situatie.
Wat kun je doen?

Neem contact op met Van der Kooij Besters Advocaten. Onze specialisten weten precies wat de mogelijkheden zijn en waar jouw kansen liggen. Meer weten? Bel met 020 – 471318 of stuur een e-mail naar info@vdkb-advocaten.nl. Alle vragen worden gegarandeerd binnen een werkdag beantwoord. Als je belt krijg je direct advies op maat.
Wat doen wij?

 • Wij adviseren je over het hele traject, van begin tot eind.
 • Wij leggen stapsgewijs een plan van aanpak neer, zodat de reorganisatie grondig wordt voorbereid, stakeholders en werknemers (tijdig) worden geïnformeerd, draagvlak wordt gecreëerd en ten slotte dienstverbanden van werknemers kunnen worden beëindigd.

Wat kost dit?

De specialisten van Van der Kooij Besters Advocaten weten precies welke wegen ze moeten bewandelen. Daarmee besparen ze tijd en geld en blijven de kosten zo laag mogelijk. Voordat we aan de slag gaan krijg je natuurlijk te zien wat de exacte kosten zullen zijn.

Arbeidsovereenkomst (en arbeidsvoorwaarden)

Wil jij als ondernemer een perfecte arbeidsovereenkomst conform alle (nieuwe) wettelijke regelingen en/of aanpassing van de arbeidsvoorwaarden? Onze advocaten helpen je graag om een optimale arbeidsovereenkomst op te stellen.
Wat kun je doen?

Neem contact op met Van der Kooij Besters Advocaten. Onze specialisten weten precies wat de mogelijkheden zijn en waar jouw kansen liggen. Meer weten? Bel met 020 – 471318 of stuur een e-mail naar info@vdkb-advocaten.nl. Alle vragen worden gegarandeerd binnen een werkdag beantwoord. Als je belt krijg je direct advies op maat.
Wat doen wij?

 • Wij beoordelen of de arbeidsovereenkomst klopt en of er geen gekke dingen in staan (zoals een ongeldige proeftijd of een ongeldig concurrentiebeding).
 • Eveneens beoordelen wij of de arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf kunnen worden gewijzigd. Indien dit mogelijk is bepalen wij samen met jou de juiste strategie.
 • Verder denken wij mee om de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden te perfectioneren en toe te spitsen op de onderneming.

Wat kost dit?

De specialisten van Van der Kooij Besters Advocaten weten precies welke wegen ze moeten bewandelen. Daarmee besparen ze tijd en geld en blijven de kosten zo laag mogelijk. Voordat we aan de slag gaan krijg je natuurlijk te zien wat de exacte kosten zullen zijn.

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid heeft enorme impact op jouw positie als werkgever. Zo veranderen de volgende regels betreffende:

 • de aanzegplicht
 • de proeftijd
 • het concurrentiebeding
 • de loondoorbetalingsverplichting,
 • het ontslagrecht
 • de ontslagvergoedingen
 • de tijdelijke contracten
 • de wijzigingen in de WW.

Wat kun je doen?

Neem contact op met Van der Kooij Besters Advocaten. Onze specialisten weten precies wat de mogelijkheden zijn en waar jouw kansen liggen. Meer weten? Bel met 020 – 471318 of stuur een e-mail naar info@vdkb-advocaten.nl. Alle vragen worden gegarandeerd binnen een werkdag beantwoord. Als je belt krijg je direct advies op maat.
Wat doen wij?

 • Wij adviseren je over alle veranderingen die op jouw onderneming van toepassing zijn.
 • Wij zorgen ervoor dat alle contracten WWZ-proof zijn, zodat je achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan.
 • Wij begeleiden jou als ondernemer bij het bepalen van de juiste strategie voor het geval sprake is van (individuele of collectieve) ontslagen. Indien nodig zullen wij jou begeleiden bij de rechter en het woord voor jou voeren zodat een optimaal resultaat wordt bereikt.

Wat kost dit?

De specialisten van Van der Kooij Besters Advocaten weten precies welke wegen ze moeten bewandelen. Daarmee besparen ze tijd en geld en blijven de kosten zo laag mogelijk. Voordat we aan de slag gaan krijg je natuurlijk te zien wat de exacte kosten zullen zijn.

Voor alle vragen over arbeidsrecht kunt u terecht bij de volgende advocaten:

 • Titus Bouman

  Titus Bouman

 • Titus Bouman

  Titus Bouman

 • Titus Bouman

  Titus Bouman

 • Titus Bouman

  Titus Bouman