Appartementsrecht

Kooij Advocaten Amsterdam

Appartementsrecht Amsterdam

Bij Van der Kooij Besters Advocaten doen wij veel zaken op het gebied van appartementsrecht. Wij staan daarin zowel appartementseigenaren als vereniging van eigenaars (“VvE’s”) bij.

Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat een appartementseigenaar tot verbouwing wenst over te gaan. Niet zelden gaat dit gepaard met veranderingen aan gemeenschappelijke zaken of aan het architectonisch uiterlijk van het gebouw. In dat geval heeft de appartementseigenaar veelal de toestemming nodig van de VvE. Vaak komen appartementseigenaren binnen een VvE hier in onderling overleg uit. Het komt echter vaak genoeg voor dat dit niet het geval is en dat de appartementseigenaar (die tot verbouwing wenst over te gaan) geen toestemming verkrijgt van de VvE. In dat geval kan aan de kantonrechter om een vervangende machtiging worden verzocht, die zal toetsen of de VvE een redelijke grond heeft om de toestemming te weigeren.

Ook kan het zijn dat de VvE te maken heeft met een appartementseigenaar die weigerachtig is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er onderhoud gepleegd dient te worden aan gemeenschappelijke gedeelten, welke gedeelten alleen bereikbaar zijn via het privégedeelte van de betreffende eigenaar. Ook nu weer geldt dat dit binnen een VvE veelal in goed overleg wordt geregeld. Als de appartementseigenaar echter (ondanks waarschuwingen) weigert toegang te verlenen tot zijn privégedeelte, dan kan de VvE het verlenen van toegang proberen af te dwingen via de kantonrechter.

Het komt ook voor dat een appartementseigenaar niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Ook in dat geval kunnen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de appartementseigenaar zijn verplichtingen alsnog nakomt.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van het appartementsrecht c.q. VvE-recht. Wij staan zowel huurders alsmede verhuurders bij. Wij hebben een adviespraktijk, maar ook een procespraktijk. Neem eens vrijblijvend contact met ons op voor overleg met ons in Amsterdam.
Iedere woensdag van 16:00 uur tot 18:00 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur voor alle ondernemers en particulieren met een juridisch probleem. Je bent van harte welkom en onze advocaten nemen ruim de tijd om jou van juridisch advies te voorzien.

Heb je vragen over appartementsrecht of over wat jouw rechten en verplichtingen zijn?

Stel dan gratis je vraag d.m.v. het ‘Gratis juridisch advies’-formulier en wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op. Je kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen via telefoonnummer 020-4713718 of direct mailen via info@vanderkooijbestersadvocaten.nl. Indien nodig plannen we dan een afspraak in.
Voor alle vragen over appartementsrecht kunt u terecht bij de volgende advocaten:

 • Vincent Besters

  Vincent Besters

 • Burak Boluk

  Burak Boluk

 • Vincent Besters

  Vincent Besters

 • Vincent Besters

  Vincent Besters